„GraphRAG – Nový, lepší RAG zdarma!“

Sdílet článek

**Souhrn článku o délce 1000 znaků v českém jazyce**

Microsoft oznámilo, že technologie GraphRAG je nyní veřejně dostupná na GitHubu. GraphRAG je inovativní přístup, který umožňuje velkým jazykovým modelům (LLM) získávat odpovědi na dotazy z celkového datového souboru, nikoli pouze z nejpodobnějších částí textu. Tímto způsobem lze chatboty a systémy odpovědi na dotazy lépe informovat a poskytovat komplexnější odpovědi.

GraphRAG vytváří znalostní graf z indexovaných dokumentů, které jsou jinak nestrukturované. Tento graf se skládá z komunit vysokých a nízkých úrovní, které popisují entity a jejich vztahy. LLM pak vytváří souhrn každé komunity, což je hierarchické souhrn dat, který se používá k odpovědi na dotazy. Tímto způsobem lze chatboty a systémy odpovědi na dotazy lépe informovat a poskytovat komplexnější odpovědi.

**Emoji:** 📊💻🔥

**Souhrn:** Microsoft oznámilo, že technologie GraphRAG je nyní veřejně dostupná na GitHubu. GraphRAG umožňuje LLM získávat odpovědi z celkového datového souboru, nikoli pouze z nejpodobnějších částí textu. Tímto způsobem lze chatboty a systémy odpovědi na dotazy lépe informovat a poskytovat komplexnější odpovědi.

Více k prozkoumání

Blog

První výsledky s Performance Max na Microsoft Advertising

Microsoft Advertising představilo novou funkci Performance Max, která slibuje snížení nákladů a zvýšení konverzí. Tato automatizovaná kampaň kombinuje nejlepší technologie Microsoftu pro nalezení více konverzí.

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch